Kariera

Firma o profilu

Widzisz swoją przyszłość zawodową w innowacyjnej i młodej firmie z wieloletnim doświadczeniem? Ukończyłeś szkolenie zawodowe? Poszukujemy dla naszej firmy wykwalifikowanych zbrojarzy.

Szczegółowe dokumenty aplikacyjne wraz z oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzenia, z podaniem najwcześniejszego możliwego terminu zatrudnienia, prześlij pocztą lub drogą elektroniczną na nasz adres podany poniżej. Zapewniamy Państwu najwyższy poziom dyskrecji i zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych.


Paletti jako pracodawca

Bezpiecznie w zawodową przyszłość
Bezpieczna praca

Wyznaczyliśmy kurs na przyszłość w branży, na którą jest zapotrzebowanie.

Płaska hierarchia

Rozmawiamy ze sobą, a nie o sobie. I ta otwarta komunikacja przebiega przez wszystkie szczeble firmy.

Płatność sprawiedliwa

Oprócz odpowiedniego wynagrodzenia, wspieramy naszych pracowników comiesięcznymi bonami zakupowymi oraz udziałem w zyskach.

Świadczenia społeczne

Aby zapewnić dobre warunki naszym pracownikom, wspieramy prywatne zabezpieczenia emerytalne, np. w formie przeliczenia wynagrodzenia.

Zdrowie

Dobro naszych pracowników jest bliskie naszemu sercu. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz promocja zdrowia są dla nas bardzo ważne.

Możliwości rozwoju osobistego

Wspieramy pracowników, którzy chcą się rozwijać zawodowo poprzez regularne szkolenia i planowanie rozwoju.

Wakaty

Zatrudniamy
Niezamówiony wniosek (m/w/d)

Zawsze poszukujemy dobrze wyszkolonych, zmotywowanych i zainteresowanych pracowników.