KSZTAŁTUJMY NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ RAZEM!

Aby wzmocnić nasz wizerunek i pozycję rynkową we Wschodniej Westfalii i innych krajach, zdecydowaliśmy się dołączyć do sieci OWL maschinenbau e. V. w 2024 roku.

To stowarzyszenie, założone w 2003 roku, jest siecią inżynierii mechanicznej, technologii automatyzacji i technologii produkcji w OWL.

Ponad 220 członków i partnerów – zarówno MŚP, jak i korporacji – wzbogaca wymianę i jest silnie powiązanych zarówno w regionie, jak i poza nim. OWL maschinenbau oznacza udaną i aktywną współpracę, która zaowocowała cennymi partnerstwami.

Jesteśmy przekonani, że ta sieć kontaktów i wymiana umocni i rozszerzy nasz przyszły sukces dla naszej firmy i naszych pracowników w regionie.

Wzbogacanie kontaktów i nowe impulsy poprzez

  • Wymianie i koleżeńskiemu wsparciu w grupach roboczych i specjalistycznych
  • Inspiracja poprzez podróże służbowe i wizyty w firmach
  • Zdobywanie umiejętności poprzez (cyfrowe) prezentacje i wspólne szkolenia
  • Znajdowanie i nawiązywanie współpracy poprzez tablicę ogłoszeń
  • Intensywną pracę w specjalistycznych projektach
  • Rozwój i utrzymanie specjalistów poprzez programy mentorskie
    W celu uzyskania dalszych informacji, sugestii lub pytań, proszę o kontakt

Carsten Brilka
Rozwój biznesu